Gå til forsiden   Forsiden

Mærkesager

Region Midtjylland (Júli 2005)

Politiske målsætninger i den kommende region Midtjylland


Reformen er stor og omfangsrig, og det er derfor af stor vigtighed at der prioriteres politisk korrekt.
På Sundhedsområdet vil jeg arbejde for, at der tilføres basis sygehusene fornøden kapital til udvikling af et fagligt stærkt miljø, som kan sikre optimal behandling af patienterne. Samtidig vil jeg arbejde for at der i videst muligt omfang fastholdes et akutberedskab i fornuftig afstand til borgerne.
Dog skal man være klar over, at jeg indtager den liberale, politiske vurdering der skal til for at sikre optimal udnyttelse af samfundsresurserne.

For mig er Politisk prioritering vigtig for at skabe forandringer i et samfund.

Jeg er klar til at hjælpe kommunerne, med at være drift – herre, på områder de ikke tidligere har haft, men ønsker at samarbejde med andre om eller gøre alene.

Regional udvikling. Sikres gennem en opmærksom sammensat og faglig dygtig medarbejderstab, der sammen med visionære politikere kan se udvikling i nye måder at handle på.
Dette er hovedtema for felterne, Erhvervsudvikling, Turisme, Kultur, Natur, Miljø og ikke mindst med bevågenhed for dette i områder uden for de store byer.
Altså et hovedtræk, skal være at uanset om du bor på den vestjyske eller østjyske muld, er stor eller lille, skal der tænkes ligelig udvikling for at sikre en hel Region.

Når man kigger på mine kvalifikationer, og baggrund (Personlige data) er det på disse felter, at jeg kan og vil gøre en stor indsats.

Jeg er netværkspolitikeren, som samarbejder og skaber politiske resultater.
Dette gøres kun hvis man kan samtale og samarbejde.

Resultater jeg tidligere har leveret i Århus Amt.

Stem derfor på.:

Bent Dalsgaard Pedersen
Plads nr. 19 til regionsrådet


[tilbage]

Bent Dalsgaard Pedersen  - Frichsvej 4 - 8600 Silkeborg  - Tlf. 40 88 04 81  - e-mail : post@bentdalsgaard.dk