Gå til forsiden   Forsiden

Mærkesager

Tale til Borgmestervalget (April 2005)

”Borgmestertalen”
Kære fremmødte Venstre folk, tak for jeres interesse i valget af den nye Silkeborg Kommunes borgmesterkandidat.

Det er i aften at vi sammen skal vise vores styrke, ved at vælge én fælles kandidat - som vi, når vi forlader hallen kan bakke op om.

Det lyder let, men det er det ikke.

Vi skal nemlig også i aften vænne os til tanken om, at vi uanset udfaldet, …. skal give en borgmesterpost fra os….vi har lige nu to venstre borgmestre i blandt os, det vi er samlet om i aften, er at sikre, at vi efter den 15. november har én tilbage. Hvem det skal være, det er jeres opgave at træffe dette valg i aften, men foreløbig tak fordi I er mødt så talstærkt frem.

Jeg er bekendt med, at det er et stort ansvar, at stå i spidsen for en helt ny kommune, jeg er parat til at tage dette ansvar alvorligt og vil med jeres opbakning sikre synlighed og indhold, så der kan føles fællesskab for udviklingen af den nye Silkeborg Kommune.

Vi bor alle i en smuk egn, uanset hvilket område man måtte komme fra i den nye Silkeborg Kommune. Vi skal få opgaven med, at blive en større enhed, samtidig med at der skal blive mindre afstand i mellem os, til at lykkedes.

I aften er vi i hallen placeret således,… at uanset hvor man sidder,.…sidder man ved siden af en, - fra ens egen Kommune efter 1. januar.

Vi har i dag 29 venstrebyrådsmedlemmer i samtlige 4 kommuner ud af 65 mulige, det er en flot repræsentation, som vi skal håbe på kan vedblive at være så stor.

Venstre har stor indflydelse i dag i alle kommuner, for at denne indflydelse fortsat skal være tilstede, er det vigtigt at I her i aften tænker både,----
Storkommune og lokalpolitik.

Det antal Venstre stemmer, - der er i hver enkelt kommuneforening, skal sikre at der er en lokalpolitiker der kan få plads i det nye byråd.
så mit råd til jer er;

Stem på en kandidat fra den nuværende Silkeborg Kommune i aften og brug jeres stemme den 15. november til fortsat at sikre lokalområdet repræsentation i det nye Silkeborg Byråd.

Dette vil sikre nærdemokratiet og sikre Venstre mange stemmer til brug for, ….
den indflydelsesrige Borgmesterpost.

Skal vi fastholde det forholdsmæssige store antal byrådspladser,.. i den nye Kommune,
og skal Venstre sikres borgmesterposten, skal alle stemmerne fordeles rigtigt.

En byrådsplads i det nye byråd vil kræve ca. 1500 stemmer, hvis man i nærområderne bruger sin stemme på en lokalpolitiker som er borgmesterkandidat, kan dette resultere i at de øvrige opstillede ikke vil opnå valg, da det er antallet af personlige stemmer der afgør, hvilke personer der får plads i det nye byråd.

Jeg kender selv fra mit amtsrådsarbejde vigtigheden af, at der er repræsentation fra og i lokalområdet, dette sikre den enkelte borger nærhed, i forhold til det politiske system.

Personen.:

Jeg; Bent Dalsgaard er 54 år, dette til trods, yngste kandidat og har dermed flere politiske perioder foran mig.

Jeg har været ejerleder af el-installatør
Dalsgaard Pedersen A/S gennem 28 år,

jeg har som formand for Dansk Arbejdsgiverforening i Silkeborg været med til at præge erhvervsudviklingen,

og har i min amtsrådsperiode, været med til at opbygge Start og Vækst, som et tilbud til iværksættere af små og mellemstore virksomheder
og dermed sikre vækst og arbejdspladser i lokalsamfundene.

Jeg tog i 1996 som noget fremsynet, - initiativ til oprettelse af kontaktudvalget for,: CITY foreningen, Håndværkerforeningen, Dansk Arbejdsgiverforening og Erhvervsrådet, hvilket har været til glæde og gavn for den fortsatte erhvervsudvikling i lokalområdet.

Jeg har været leder af faglige erhvervsorganisationer i mange år, politisk solidt funderet med den seneste amtsrådsperiode, hvor jeg har synliggjort Venstres politik i Silkeborg området.

Ovennævnte gør, at jeg føler mig klar til at løfte opgaven og blive en god leder af Den ny Silkeborg kommune, ………. Og fra første færd kan lede og fordele opgaverne, -
såvel organisatorisk - som fagligt, med udgangspunkt i,-- den organisation på små 100 mand, - som kommer fra de fire gamle Byråd og det nye på 31 medlemmer.

Jeg vil kunne løfte opgaven, så alle 31 medlemmer kan føle angement i, - at sammenlægge og drive en ny stor kommune.
Og de krav der stilles dertil.

Jeg repræsentere den nye generation af politikere, der samarbejder, der sætter nye fælles mål og fører en fremadrettet borgerlig politik, så vi i Venstre opnår maksimal indflydelse.
pause
Mit kandidatur til den nye Region, vil såfremt jeg bliver valgt til spidskandidat i aften, blive stillet til rådighed for en anden venstrepolitiker. Da en så betydningsfuld post kræver det fulde engagement, vil jeg finde det uforeneligt at varetage begge hverv.


Vision.:

Den kommende borgmesters fornemmeste opgave er at profilere og markedsføre og lede
Den nye Silkeborg Kommune som en samlet enhed,
alle begreber som jeg såvel Politisk, - og som Leder
kender og har ekspertise i at bruge.
vil I give mig muligheden, kan jeg levere varen.

Politiske mål:

Begreber som god borgerservice skal være en naturlig del af den nye Kommune, borgerne skal kunne føle sig trygge ved den service som kommunen leverer, uanset om den er leveret af det offentlige,….. eller udført af private firmaer.

Jeg vil fortsat sikre, at tilvæksten i det midtjyske lokalområde bevares, og at det fortsat vil være attraktivt at arbejde og bosætte sig i Silkeborg Kommune.


Jeg vil sikre at de valgte Venstre politikere,
som en borgmester skal stille hold sammen med, bliver aktive spillere, på en bane der når helt ud til kommunegrænserne, således at ingen, i en ny stor enhed, bliver overset eller glemt.

Vi skal sammen sikre, at der føres en Borgerlig politik, som afsætter > Liberale< fingeraftryk
i sammenlægningsprocessen,

Således at dette ikke bliver styret af den Socialistike fløj. !
Både før og efter valget.

Jeg vil som afslutning på mit indlæg endnu engang takke for jeres fremmøde, det varmer mit Venstre hjerte, at se, så mange deltage aktivt i en demokratisk proces, som i nuet kan være meget svært at træffe sin beslutning i, men som i aften er nødvendig.

Jeg har fulgt mit inderste, da jeg traf min beslutning om, at opstille i aften, gør mig en tjeneste, bekræft mig i, at den var rigtig.
Tak.


[tilbage]

Bent Dalsgaard Pedersen  - Frichsvej 4 - 8600 Silkeborg  - Tlf. 40 88 04 81  - e-mail : post@bentdalsgaard.dk