Gå til forsiden   Forsiden

Mærkesager

Region Midtjylland & ny Silkeborg kommune Vision (August 2005)

Artikel til Venstre Bladet
Silkeborg, Them, Gjern, Kjellerup August 2005

Kære venstre medlemmer der har deltaget i udvælgelse af kandidater i forbindelse med de afholdte opstillingsmøder der har været, vil jeg gerne her sige tak til, jeg er glad for at vi nu skal tage fat på den egentlige promovering af Venstre´s politik, som gerne skal sikre os lederskabet i såvel Region Midtjylland, som i den ny Silkeborg kommune.
Forberedelserne i Region midtjylland er godt i gang og det kendetegner Venstre´s politik, at den vil være medvirkende til at skabe en slank og dynamisk region, helt i tråd med regeringens entention, der skal varetage opgaverne inden for primært sundhedsområdet, samt være vækst dynamo for kommunerne.
Det er derfor vigtigt at vi i Venstre signalerer at vi har vilje og mod til at underbygge de opgaver, som skal omplaceres fra de nuværende Amter og overføres i kommunal regi, hvis den nye kommune måtte ønske at få opgaven overdraget med at drive den pågældende institution der ligger inden for den nye kommunegrænse. For mig er det vigtigt, at de fleste opgaver bliver overdraget til kommunerne, så vi opnår den tilsigtede effektivisering i ydelserne, og min holdning er, at det ikke er ejerskabet af en institution der afgør kvaliteten, men derimod den indre værdi af god ledelse og medarbejdere, der arbejder med flid. for at yde deres optimale indsats i forhold til den brugergruppe det handler om. Altså må institutioner der levere den rigtige vare, kunne overleve i den NY struktur, uanset hvor den fysisk er placeret.
Ovenstående er indtryk af den Politik som Venstre går til valg på.
Nye Politik områder der virkelig flytter i forhold til tidligere, i det kommunale landskab, er det faktum, at kommunen nu skal til at bidrage økonomisk når patienter indlægges på sygehuset.
Dette vil rejse spørgsmålet om hvorledes at kommunen kan bidrage til at sikre højre Sundhed blandt borgerne, og her vil opgaverne for de kommende Sundheds centre komme til at spille en betydelig rolle. Vi skal sikre at disse centres ydelser ikke kommer til ligne sygehusets ydelser, men alene underbygger og støtter borgernes bestræbelser på større folkesundhed.
Ældreplejen skal sikre at vi betjener den del af befolkningen, som har hjælp behov, på en god og værdig måde og vi skal her, når opgaven med at sammenlægge de fire kommuner, benytte de erfaringer vi får ved sammenlægningen, til at sikre, at vi får optimal udnyttelse af de økonomiske resurser på området, og skal vi tage ud fra de nøgletal der har været fremme i den seneste tid, er der her store resurser, der kan give såvel en rationaliserings gevinst, samt et højere service mål i forhold til den enkelte.
Jeg foreslår derfor, at der på området udarbejdes en ældreplan, med en tre års indkøringsplan.
På beskæftigelsesområdet skal den fremtidige indsats koordineres et sted fra og det er min opfattelse, at det bedste ville være om Silkeborg kommune blev tilkendt at blive et C - Centre for beskæftigelsesområdet, da dette indebærer at den fulde politiske kompetence kommer til at ligge i kommunal regi, - med en politisk ledelse.
Jeg ser her nogle muligheder for at bedre kunne sikre en hurtig og effektiv indsats over for såvel ledige, som kontanthjælpsmodtagere, samt integration.
Alle områder hvor der i dag hersker et væld af forskellige ordninger, som er svære at overskue, så en indgangsvinkel på dette område, vil udnytte resurserne optimalt.
Jeg ser ligeledes det som en fordel i forhold til de lokale uddannelsessteder, og Deres videre eksistens.


Sluttelig vil jeg gerne gøre opmærksom på, at vi jo har valgt to ledere, som det er vigtigt at vi får så stor et kendskabsgrad til blandt vælgerne som muligt
Så til alle i Venstre. ! gør venligst opmærksom på dette, så vi sikre maksimal modspil til vore modkandidater.


Med venlig hilsen

Bent Dalsgaard Pedersen
Søholt Alle´38
8600 Silkeborg

Amtsrådsmedlem V – Århus
Kandidat.:
Silkeborg ny kommune nr. 6
Region Midtjylland nr.19


[tilbage]

Bent Dalsgaard Pedersen  - Frichsvej 4 - 8600 Silkeborg  - Tlf. 40 88 04 81  - e-mail : post@bentdalsgaard.dk