Gå til forsiden   Forsiden

Mærkesager

Venstre i samklang med Erhvervslivet (August2005)
Enighed giver styrke!Det er med stor glæde jeg følger den debat, der er en udløber af hvor og hvordan den kommende motorvejsplacering skal være, det skal her slås fast at jeg altid og i min tid som formand for DA Silkeborg, arbejdede for at der kunne findes fodslag til at der kunne opnås enighed om dette spørgsmål i lokalområdet.
Derfor blev der afholdt flere møder på tværs af kommunegrænsen, på virksomheds nivo, men det var på daværende tidspunkt ikke muligt at få virksomhedslederne til at tage en klar stilling til, hvilken betydning vejens placering ville have for Deres udvikling i fremtiden og derfor kom der aldring en klar udmelding, som kunne tilkendegive at der var enighed her.
Da der heller ikke var enighed i det Politiske system, var summen af dette, at man som politiker på Christiansborg kunne henfalde til at sige, at der på ingen måde kunne være tale om, at der nu skulle træffes en beslutning.
Men, - Nu er der heldigvis andre toner der præger debatten, Erhvervsledere har forholdt sig til hvilken betydning det har for virksomheders udvikling, og det var derfor med stor tilfredshed at jeg læste artiklen om at Tvilum Scanbirk, der havde rette en henvendelse til statsministeren, om en snarlig afklaring.
Og set i lyset af dette og vor konstitueringer på det Politiske område, hvor vor nyudnævnte leder Ella Porskjær har meldt en klar holdning ud om hvor der er flertal for, at vejen skal placeres.
Det er da godt gået af en LEDER, der nu klart bakker op omkring, hvad flertallet pålægger hende at foretage sig, og det er en helt naturligt ting, at man agerer, som det man lytter sig til og kan få opbagning til, i modsat fald ville man udspille sin rolle som troværdig leder meget hurtigt og det står i mit billede klart, at den fremtidige leder i den ny Silkeborg kommune er en Borgerlig leder.
Kunne vi så, som det var lovet have fået den, efter min mening, unødvendige undersøge af kombilinien gjort færdig, ville det have fremmet hele processen, men nej, - det er næsten som sædvanligt, nu givet udtryk for at det er med en forsinkelse på ca. et halvt år og hvad så.?
Jo, så skal den sammensætning af politikere der kommer i den ny Region og Silkeborg Kommune til at udøve det samspil, en politisk beslutning kræver, nemlig samarbejdet til vore kollegaer på Christiansborg og derfor er det vigtigt, at tage diskussionen om holdninger nu.
Så lad os nu forblive at stå sammen, og sikre at vi kan få den Midtjyske Region bundet sammen, med en effektiv infastruktur, og derved sikre gode vækstbetingelser og fremkommelighed, for den ny Silkeborg kommune.


Kandidat til Region Midtjylland &
Silkeborg Byråd

Amtsrådsmedlem (V)
Bent Dalsgaard Pedersen


[tilbage]

Bent Dalsgaard Pedersen  - Frichsvej 4 - 8600 Silkeborg  - Tlf. 40 88 04 81  - e-mail : post@bentdalsgaard.dk