Gå til forsiden   Forsiden

Mærkesager

Socilaområdet (oktober 2005)

Social området.
Af.: Bent Dalsgaard Pedersen

De handicappede er en gruppe som fremhæves som særlig sårbare i forbindelse med kommunalreformen og de bør derfor have maksimal bevågenhed.
Derfor har de også min store interesse som politiker, så jeg kan være med til at sikre fremtiden for denne gruppe, Jeg rejste derfor spørgsmålet over for Niels Ålund, den af styregruppen nyudvalgte chef på området, i forbindelse med det store kandidatmøde i Viborg, om det var kortlagt hvorledes at de faglige kompetencer er placeret, samt ligeledes hvorledes der er opbygget faglige miljøer, eller samarbejder mellem institutioner, der skulle virkeliggøre en anden opfattelse, - at institutionerne ikke ligeså godt kunne administreres under det kommunale regi, som under det regionale regi.
Ingen visitationsændringer.
Det må være den samme proces der skal ske for brugerne, nemlig at man fra første færd ved henvendelse til sin kommune, bliver visiteret til at have nedsat eller manglende funktionsevne på forskellige nivoer i det daglige. Dette tages så som udgangspunkt for det videre forløb, og denne proces er der ikke sket ændringer i, det er her den kommunale visitator,(sagsbehandler) der herfra skal afsøge hvor det rigtige tilbud findes, for derefter at iværksætte den rigtige hjælp til brugeren.
Handicappede bør have den bedste hjælp.
Når brugeren har fået den for ham / hende bedste hjælp stillet til rådighed, må det faglige nivo udvikles herfra i samspil mellem medarbejdere, ledere, samt det af uddannelsesstederne faglige kompetencer som stilles til rådighed for udvikling af området.
Økonomisk forankring
Hvor den økonomiske forankring så ligger, må i princippet være underordnet, da forholdet for institutionen stadig er det samme, nemlig at sikre sin eksistens og udvikling ved at gøre opmærksom på de kvaliteter som man besidder, og dermed give de bedste tilbud, - faglige indhold til brugerne.
Derfor må det være uden betydning hvem der har det økonomiske driftansvar, hvis ikke det går ud over fagligheden.
Faglighed synliggøres.
Det er derfor vigtigt at disse faglige forhold synliggøres, således at vi som politikere kan træffe nogle kvalificerede beslutninger.

Det er af stor vigtighed, at denne afklaring også kommer den brede befolkning til kendskab, da jeg allerede nu syntes, at det er nogle politikere, og politiske grupper, der forsøger at lave politisk propaganda på noget der ikke er dokumenteret tilstrækkeligt.
Region Midtjylland
Det er ligeledes vigtigt, - da der i det regionale forslag til organisationsplan forudsættes, at mere en 50 % af institutioner fremtidigt skal drives i Regionalt regi, så derfor er en afklaring nødvendig nu.!!
Venstre vil sikre faglighed i valg
Regeringen har fastlagt lovene for den forestående reform, og Venstres politik på området er at sikre overdragelse af de institutioner som kommuner måtte ønske, på en god og saglig måde.


Bent Dalsgaard Pedersen, Silkeborg valgkreds
Kandidat nr. 19 (V) Region Midtjylland
Kandidat nr. 6 til Silkeborg Byråd
Medlem af Århus Amtsråd.


[tilbage]

Bent Dalsgaard Pedersen  - Frichsvej 4 - 8600 Silkeborg  - Tlf. 40 88 04 81  - e-mail : post@bentdalsgaard.dk