Gå til forsiden   Forsiden

Mærkesager

Fremtiden´s Arbejdsmarked (September 2005)

Venstre vil sikre det fremtidige arbejdsmarked
Af Bent Dalsgaard Pedersen
Venstre
Kandidat til.:
Silkeborg Byråd nr. 6
Region Midtjylland nr. 19Overgangen til de nye strukturer for det fremtidige arbejdsmarked, med en indgangsvinkel hvor det kommunale system for kontanthjælpsmodtagere, samt Af systemet for dagpengemodtagere og formidlere af arbejdskraft til lokalområdet skal til at samarbejde, eller i hvert faldt til inden for de samme fysiske grænser at arbejde, så det udadtil fungerer som en enhed.
Dette bliver det muliges kunst der nu skal vise sig i virkelighed, og om det så bliver som et B. Center, hvor der er to ledelses systemer, - en leder fra det offentlige og en fra AF systemet der så skal samarbejde om det fælles mål, at formidle arbejdskraft til lokalområdet.
Med denne model bliver der en statslig repræsentation, som skal sikre implementering at landspolitiske tiltag
Eller det bliver den model som Ny Silkeborg kommune har lagt billet ind på, - at blive en af 10 forsøgs Centre, som Regeringen vil afprøve modellen i, kan vi jo ikke vide, inden Regeringen har udvalgt hvilke kommuner der får denne mulighed.
Sidstnævnte model indebærer at der kun skal være en ledelse for alle medarbejdere, uanset om de kommer fra den kommunale verden, eller fra AF systemet, som vi kender det i dag. Dette indebærer så at der skal være et forhandlingsgrundlag med Staten, som sikrer de nødvendige resurser til gennemførelse at de arbejdsmarkedstiltag som skal iværksættes.
Eksempelvis administration af job med tilskud til såvel det private som det offentlige arbejdsmarked.
Ved implementering af Landspolitiske tiltag, må her regne med, at der i disse situationer følger økonomiske midler med til at udføre opgaverne.
Uanset hvilken model der bliver tale om, bliver det en opgave der kommer til at veje tungt i det nye fremtidige politiske kommunale spil, Venstre i ny Silkeborg kommune, vil sikre at opgaven overtages og gøres på et ordentlig grundlag, så vi i videst mulig omfang kan gøre adkomsten til arbejdsmarkedet nemmest mulig, og derved være med til at sikre, at den enkelte borger er selvhjulpen med sine levevilkår.
Venstre ønsker som tilkendegivet af styregruppen, at Silkeborg kommune skal være hjemsted for et C –Center.
Dette også ud fra en betragtning af, at ved et effektivt og hurtigt tilpasset arbejdsmarked, sikres størst mulig udviklings potitentiale for området.
Men uanset hvilken model, skal der sammensættes et lokal beskæftigelsesråd, hvor der skal sikres en bred repræsentation af arbejdsmarkedets parter til at rådgive og kontrollere at alle´s interesser varetages på en god og ordentlig måde.
Venstre tillægger disse fora en meget stor betydning, og mener at disse er med til at sikre at der til stadighed udvikles værktøjer til problemløsning, for folk i Flex Job, Job Rotation, mentor ordninger, øvrige tilskuds berettige ordninger, som overordnet set har det fælles formål, nemlig at skabe job, Et synspunkt som Venstre sætter højt, da dette er med til at skabe tryghed og selvværd hos den enkelte.
Venstre vil ligeledes gerne sikre at der til stadighed er en god dialog til områdets virksomheder, som derved kan være med til at underbygge den del som sikre vores velfærdssystemer.
Venstre mener ligeledes at et C Centre kan være med til at understøtte de uddannelsesinstitutioner der ligger i området, samt være med til at understøtte udvikling af nye uddannelser, herunder koble kontakten til de højere læreanstalter, for videns overførelse og viden´s produktion

Den kommunale arbejdsmarkedspolitik ser Venstre ligeledes som et vigtigt instrument til samspillet med de nye Regionale Vækstfora, hvorfra vi må forvente at disse indtager en vurdering af de overordnede Politiker, der skal til for at fremme den samlede vækst i Regionen.

Hvis dette arbejde gøres godt og inspirerende, vil dette jo være vækstdynamoen, indsparkeren,!! Til det kommunale nivo på dette område.

Som overordnet nivo er etableret Job Midtjylland, som har til opgave at foretage den overordnede kontrol af arbejdsmarkedet og lave undersøgelse på flaskehalsområder, bestemte job ordninger, arbejdsløshed statistiker mv.
Her kan man ligeledes til stadighed blive orienteret om arbejdsmarkedet sammensætning inden for de enkelte faggrupper.

Så med disse betragtninger i mente, ser Venstre frem til konstruktivt at være med til at implementere dette i de nye rammer for arbejdsmarkeds politikken i Silkeborg Kommune.[tilbage]

Bent Dalsgaard Pedersen  - Frichsvej 4 - 8600 Silkeborg  - Tlf. 40 88 04 81  - e-mail : post@bentdalsgaard.dk