Gå til forsiden   Forsiden

Mærkesager

100 dage - Erhvervspolitik (Oktober 2005)

Bent Dalsgaard Pedersen, der er kandidat til Region Midtjylland og medlem af Århus Amtsråd for Venstre, skriver:

Under overskriften »100 dage« går HK-formanden Viggo Thinggård til angreb på Silkeborg Kommunes erhvervspolitik, som vi ikke har set ret mange synlige resultater af i den periode, der er ved at være afsluttet. I den forbindelse er det jo nok værd at tænke på, at de politiske sammenhænge, man ser Viggo Thinggård i, havde den største indflydelse på det konstitueringsforløb, som vi så for fire år siden - og hermed også et stort ansvar for de rammer, der blev lagt for erhvervspolitikken. Det ville have været passende, om man også i perioden, der er gået, havde understøttet det, som man var med til at bringe på banen ved sidste valg. Politiske drillerier gør jo ikke hverdagen kedeligere, men det er resultaterne der tæller. Og her vil jeg gerne glæde mig over, at det trods alt er en kendsgerning, at vi i det nye Midlertidige Regionale Vækstforum har to profiler siddende fra vort område, altså Viggo Tinggård, som nu har en chance for at bevise, at det er handlinger der tæller, og Lone Rasmussen, som kommer fra de selvstændige erhvervsdrivende, der nu har muligheden for at sætte aftryk på en regional erhvervspolitik der virker. Det er nemlig min opfattelse, at der i det regionale vækstforum, skal tænkes stort, og her skal der skabes politiske visioner, der sikrer et samspil med uddannelsesinstitutioner og forskningsenheder og så skal der sættes politiske målsætninger, som kan inspirere kommunerne til at skabe en erhvervspolitik, der skaber vækst. Så jeg glæder mig over, at vi lokalt i vort området har en så stærk repræsentation, som også jeg, med mine erhvervskontakter og liberale Venstre-synspunkter, ønsker at være med til at påvirke. Jeg vil ved det kommende valg den 15. november gå efter at få et mandat, som kan sikre stadig lokal repræsentation i det fremtidige Regionale Vækstforum, for der skal også være visionære,  politikskabende, politikere, der tør satse på fremtiden i dette så vigtige inspirerende forum. Jeg ser dette forum som stedet, der samler viden fra de internationale kontakter, EU, forsknings- og uddannelsessteder og viderebringer denne viden og kontakt til alle aktører i Region Midtjylland.


[tilbage]

Bent Dalsgaard Pedersen  - Frichsvej 4 - 8600 Silkeborg  - Tlf. 40 88 04 81  - e-mail : post@bentdalsgaard.dk