Gå til forsiden   Forsiden

Mærkesager

Udlicitering og leverancer til det Offentlige (Oktober 2005)

Erhvervslivet og det offentlige forbrug.


Erhvervslivet får helt nye udfordringer med den nye kommunalreform, som kommer til at betyde, at der bliver færre indkøbere og dermed også færre leverandører der bliver spurgt eller pr automatik fastholder de leverancer, som de i dag har til det offentlige.

Dette stiller derfor krav til leverandørerne om at tænke i andre baner, for som før nævnt skal de både bevare og eventuelt til at skærpe konkurrencen om at få leverancer til det offentlige, dette sig selv er sundt nok, men det kan være vanskeligt at samle noget op, der er tabt, så derfor er det nu og løbende der skal handles på dette felt.

Jeg vil som politiker være med til at sikre, at også de små leverandører i fremtiden vil få mulighed for at byde ind på opgaverne, med at levere varer & tjenesteydelser til det offentlig og dermed være med til at stille krav til udlicitering af opgaverne i sådanne størrelser, så de også kan håndteres af mindre leverandører. Dette er nemlig ikke ensbetydende med at ydelser fordyres, - tværtimod, da vi mange gange har set, at mindre leverandører i kraft af effektivitet og lave omkostninger er særdeles konkurrencedygtige.

Når det nye byråd skal sammensættes, er det derfor vigtigt at sikre plads til kandidater med indsigt i erhvervslivets funktion.Kandidat for VenstreBent Dalsgaard Pedersen

Byråds liste (V) nr. 6

Regionsråds liste(V) nr. 19[tilbage]

Bent Dalsgaard Pedersen  - Frichsvej 4 - 8600 Silkeborg  - Tlf. 40 88 04 81  - e-mail : post@bentdalsgaard.dk