Gå til forsiden   Forsiden

Mærkesager

Erhvervspolitik (Marts 2005)

Det er min klare opfattelse, at der skal ske en samling af de erhvervsfremmende aktiviteter under region Århus Amt. Dette kan ske ved, at amtets erhvervskontor sørger for at samle regionens erhvervsfremmende aktiviteter og understøtte disse i stedet for selv at udvikle.

Udviklingen sker i de enkelte erhvervsråd, erhvervsudvikling centre og andre kommunale erhvervsfremme projekter. Denne viden skal fordeles i hele Amtet således, at der ikke sker indbyrdes konkurrence forvridning.

Amtets erhvervs udvikling kan så ske ved at understøtte lokale projekter økonomisk, samt understøtte med formidling til aktive medspillere.

Dette må være klar tale!

[tilbage]

Bent Dalsgaard Pedersen  - Frichsvej 4 - 8600 Silkeborg  - Tlf. 40 88 04 81  - e-mail : post@bentdalsgaard.dk