Gå til forsiden   Forsiden

Mærkesager

Regionsrådsvalg (1 Novenber 2005)

Regionsrådsvalg. den 15 novenber.
Stem personligt og lokalt.


Bent Dalsgaard Pedersen
Amtsrådsmedlem (V)
Nr. 19 på Liste V til Regionsrådsvalget


Silkeborg Centralsygehus skal være vinder i den nye struktur og jeg er ikke i tvivl om at den undersøgelse der lige er lavet med et optageområde, med en afstand på 30 km, så vil Silkeborg Centralsygehus stadig spille en stor rolle som det sted, man akut kan søge til, for at få en god sundhedsfaglig behandling og jeg er overbevist om at det lægefaglige nivo kan fastholdes med en så høj kvalitet, at man kan føle sig sikker på en optimal behandling. Udviklingspotentialet for Silkeborg Centralsygehus kan så ligge i yderlig at specialisere sig på forskellige områder, som det allerede er tilfældet og bevist som sikker vej til fastholdelse af et højt behandlings nivo, - så følg blot den vej.!
Jeg er overbevist om, at dette kan gennemføres med baggrund i at jeg sluttede op omkring den seneste beslutning i Amtsrådet, om at samle Århus Sygehusene på Skejby, og sikre økonomisk fordeling til centralsygehusene.
Dette ud fra en betragtning om, at der er en god infrastruktur (når motorvejen færdiggøres) fra hele den ny region, som sikre hurtig fremkommelighed og behandling, samt at vi kun skal have en helikopter landingsplads og et sted hvorfra lægerne udgår og jeg vil arbejde for, at vi som i det Sønderjyske, får en lægehelikopter i løbet af få år.
Sikring af Silkeborg Centralsygehus, så stem på Bent Dalsgaard Pedersen nr.19 Liste V
Og sikre derved en lokal repræsentation i de nye Regionsråd.


[tilbage]

Bent Dalsgaard Pedersen  - Frichsvej 4 - 8600 Silkeborg  - Tlf. 40 88 04 81  - e-mail : post@bentdalsgaard.dk