Gå til forsiden   Forsiden

Mærkesager

Det skal være godt at blive ældre i Silkeborg (3 novenber 2005)

Det skal være godt at blive ældre i Silkeborg


Bent Dalsgaard Pedersen
Amtsrådsmedlem (V)
Nr. 6 på Liste V til Silkeborg Byråd.
Nr. 19 til Region Midtjylland


Ny Silkeborg kommune vil om føje år opleve, at den demografiske udvikling vil indebære, at der bliver stadig flere ældre og så kan vi ikke undgå, at vi også løbende må forholde os til, hvorledes det er mest korrekt at behandle vore ældre medborgere. Derfor er det vigtigt, at vi udnytter den viden, der er i de fire kommuner, som nu sammenlægges.
Dette gøres selvfølgelig ud fra de økonomiske rammer som vi Politisk stiller til rådighed, og vi er her også nødt til at tage en vurdering af de bløde værdier, så som, -skal den ældre, hvis ønsket er til stede, f. eks have et bad dagligt, - ,skal vi tage en vurdering af, om det er bedre at lade plejepersonalet tage en sank med de ældre, i stedet for at give dem lykkepiller.
Og selvfølgelig skal de ældre have frit valg, til bad dagligt, mv.
Disse rammer skal vi politisk afstikke og dette kunne f. eks også være et spørgsmål om i hvilket omfang skal der gøres rent, er det rimeligt at det er hele huset på 200 m2, eller skal det være centrale brugte arealer, resten må være for egen betaling, osv.
Skal vi på plejehjemmet gøre en indsats for at hjælpe de ældre med tilrettelæggelse af familiebesøg, og eventuelt stille kaffe, boller, chokolade til rådighed.
Jeg tror ikke, at de bløde værdier sprænger budgettet, men at det handler mere om at vi sikre at ledelsen har nogle af disse ønsker i tankerne, når de tilrettelægger hverdagen og derved skaber de familiære rammer på stedet.
Kommunen skal fremover betale en del af opholdet på hospitalet og det er i den forbindelse væsentligt, at vi værner om Silkeborg Centralsygehus i vort nærområde og at vi skal ligeledes sikre, at der et tilstrækkeligt med aflastningspladser på vore plejehjem.
Stem på Bent Dalsgaard Pedersen nr. 6 liste V til kommunevalg, samt nr. 19 til regionsrådsvalget og jeg vil arbejde for en god ældre omsorg.


[tilbage]

Bent Dalsgaard Pedersen  - Frichsvej 4 - 8600 Silkeborg  - Tlf. 40 88 04 81  - e-mail : post@bentdalsgaard.dk