Gå til forsiden   Forsiden

Mærkesager

Beskæftigelse i Silkeborg (7 November 2005)

Beskæftigelse Center i Ny Silkeborg Kommune
Bent Dalsgaard Pedersen
Amtsrådsmedlem (V)
Medlem af det regionale arbejdsmarkedsråd.
Nr. 6 til Silkeborg Byråd
Nr. 19 til Region Midtjylland.


Som der var bred Politisk kommunal enighed om, at der skulle søges om etablering af et C-Center i Ny Silkeborg kommune, således at den fulde Politiske kompetence kommer til at ligge her, det var i enige om.
Jeg er af den opfattelse, at vi også derved, bedst udvikler vore udannelsesinstitutioner, arbejdsmarked mv. og sikre bredest mulig beskæftigelse.
Hanne Bæk Olsen, Socialdemokraterne, er ved at springe i målet over økonomien og Jens Erik Jørgensen forklarer, at man lige skal se, om der kommer de tilstrækkelige økonomiske midler fra staten til dette projekt.
Vrøvl, for når staten har valgt at etablere 10 centre i landet, medfølger selvfølgelig også de økonomiske midler til at løfte opgaven.
Så når A og C henholder sig til økonomien alene, er det en floskel.!
For hvem, har tillid til, - at de, - som enkelt politikere, skulle kunne vurdere, alene ud fra en økonomisk vurdering og så fuldstændig tilsidesætte, at have en vision / holdning til den fremtidige forvaltning af beskæftigelsen i Silkeborg.
Og de kæmper om at blive ledere af Silkeborg kommune, jeg Bent Dalsgaard Pedersen Venstre, undrer mig.


[tilbage]

Bent Dalsgaard Pedersen  - Frichsvej 4 - 8600 Silkeborg  - Tlf. 40 88 04 81  - e-mail : post@bentdalsgaard.dk