Gå til forsiden   Forsiden

Mærkesager

Jobcentre Ny silkeborg kommune (27 Januar 2006)

Artikkel vdr. valg af Jobcenter
27. januar 2006

Det undrer Venstre-manden, Bent Dalsgaard Pedersen, Silkeborg, der er medlem af sammenlægningsudvalgets arbejdsmarkedsudvalg, at arbejdsmarkedets parter tilsyneladende i sidste øjeblik har forelagt og underskrevet et brev til udvalget, hvor de alene anbefaler et jobcenter i Silkeborg Kommune med fælles kommunalt og statsligt ansvar (B-Center), mens kommunens hidtidige poltiske holdning har været at søge om et såkaldt pilot-center, hvor ansvaret for indsatsen på arbejdsmarkedet alene overgår til kommunen (C-center). På mandag skal sammenlægningsudvalget tage stilling til sagen. Bent Dalsgaard skriver:
I Venstre forholder vi os i disse dage til, hvorledes den nye situation skal håndteres.
Men det undrer, at Dansk Arbejdsgiverforening i Silkeborg, som blev opløst ved årsskiftet, er medunderskriver samt at - ved kontakt til Erhvervsrådets bestyrelses medlemmer - har kunnet konstatere at dette vigtige spørgsmål ikke er forelagt bestyrelsen, umiddelbart før underskrivelsen.
Brevet beror tilsyneladende på en beslutning, der er truffet i efteråret og ikke er kommet det politiske system til kendskab på trods af, at arbejdsmarkedets parter har kendt til den politiske indstilling.
Og den er nemlig at søge et C-center med en enstrenget ledelse og dermed størst mulig indflydelse på beskæftigelse og uddannelse. Her bliver det jo netop arbejdsmarkedsudvalget og byrådet, der kommer til at prioritere og dimensionere indsatsen i samspil med de lokale beskæftigelses-råd. Det vil også have stor bestydning for lokale uddannelsesinstitutioner, der jo i forvejen forsøger at slå sig sammen for at fastholde lokale udbydere af uddannelse i vort område.
Den politiske styregruppe har længe haft denne indstilling, som har været kendt, så hvorfor først en henvendelse nu?
Når vi ligeledes i sammenlægningsudvalget formentlig træffer en beslutning om at oprette lokalt beskæftigelses-råd allerede i foråret, er det er klar tilkendegivelse af, at vi ønsker tæt kontakt og stor medindflydelse fra arbejdmarkedets parter - og det uanset valg af centertype for jobcentre. Men alt andet lige er det lettere at forhandle og effektivisere, når en ledelse ikke er todelt

Medlem af Sammenlægningsudvalget
Ny silkeborg kommune &
Amtsrådsmedlem

Bent Dalsgaard Pedersen
Søholt alle 38
8600 silkeborg


[tilbage]

Bent Dalsgaard Pedersen  - Frichsvej 4 - 8600 Silkeborg  - Tlf. 40 88 04 81  - e-mail : post@bentdalsgaard.dk