Gå til forsiden   Forsiden

Mærkesager

Stofmisbrugs Området (Februar 2006)

Stof - misbrugsbehandling. 17. februar 2006 Nu hvor beslutningen om behandling af misbrugere er truffet, og dette bliver et kommunalt anliggende, skal der jo kigges fremad, for at sikre den fortsatte bedste mulige behandling af brugerne.
Der har i forbindelse med fremlæggelse af fagfolk på området, været peget på, at et muligt problemfelt ved omlægning, kunne ligge i at fastholde det Lægefaglige beredskab der i dag findes, med tilhørsforhold til området.
Samt at et aktiv på området kunne være, at det personale der er tilknyttet behandlingssystemet, havde mulighed for rokade mellem forskellige arbejdsfelter, grundet den kraftige nedslidning som dette job kan medføre. Jeg vil derfor gerne Politisk appellere til, at der straks tages hånd om disse problemer og bliver udarbejdet en handleplan for, hvorledes disse opgaver kan løses. Jeg kan se en mulig løsning i retning af, at de lægefaglige personer placeres ind under et sygehus (Sundhedsområdet) Herfra kan det faglige miljø fastholdes og udbygges, eventuelt til andre nært beslægtede problemområder og den udadvendte aktivitet kan spredes til hele Region Midtjylland. En sådan forankring kunne evt. placeres på Silkeborg Centralsygehus. Det vil også på nuværende tidspunkt, være muligt at afdække eventuelle mulige samarbejder på tværs af kommunegrænser, for at sikre, alle kommuners indsats på dette område, til gavn og glæde for en styrket faglig indsat på området. Til glæde for en brugergruppe der i forvejen har det svært, da mange ofte er ude af stand til at tage vare på sig selv. Denne, - Dagens mening, --- Midtjyllands Avis Er sendt Regionsrådsformand Bent Hansen, samt formand for Sammenlægningsudvalget Silkeborg Kommune Jens Erik Jørgensen Jeg forventer at denne Politiske opfordring, videresendes til relevante aktører, så processen kan nyde fremme. Med venlig hilsen Bent Dalsgaard Pedersen

[tilbage]

Bent Dalsgaard Pedersen  - Frichsvej 4 - 8600 Silkeborg  - Tlf. 40 88 04 81  - e-mail : post@bentdalsgaard.dk