Gå til forsiden   Forsiden

Mærkesager

Arbejdsmarkedet tænkes også med i handicappolitik (Februar 2006)

Kære Bent Dalsgaard - hermed som aftalt. Venlig hilsen jens Andersen, Midtjyllands Avis Arbejdsmarkedet tænkes også med i handicappolitik (videregivet med tilladelse fra Midtjyllands Avis)
Der oprettes handicapråd på 10 medlemmer Fra 1. april får Silkeborg et nyt handicapråd, der skal virke i forhold til den nye kommune. De Samvirkende Invalideorganisationer skal udpege fem medlemmer og fem af sammenlægningsudvalgets underudvalg skal hver udpege ét medlem. Men til den stribe udvalg hører arbejsmarkedsudvalget ikke, og det fik Bent Dalsgaard Pedersen (V) til forud for sammenlægningsudvalgets møde mandag at rette henvendelse til formanden, borgmester Jens Erik Jørgensen (K), for at gøre ham opmærksom på, at det var han ikke tilfreds med. Bent Dalsgaard Pedersen påpegede, at når den nye struktur på arbejdsmarkedet med jobcenter etableres, så er det vigtigt at handicaporganisationerne har indflydelse på, hvordan politikken udmøntes. - For handicaprådet er et politikskabende råd, pointerede Bent Dalsgaard Pedersen. Men inden da havde Jens Erik Jørgensen faktisk allerede lovet, at når der skal drøftes lidt mere langsigtede sager, formentlig om beskæftigelse og planlægning, så vil de to kommunale fagudvalg, der ikke i forvejen er repræsenteret i handicaprådet, også blive inddraget. - Jeg noterer mig med tilfredshed, at når handicaprådet er sammensat, så tages der hensyn til hvilke politikområder, der arbejdes med, lød Dalsgaard Pedersens svar på borgmesterens løfte. De fem fagudvalg der får fast repræsentation i handicaprådet er børne- og ungeudvalget, socialudvalget, fritids- og kulturudvalget, ældre- og sundhedsudvalget og teknik- og forsyningsudvalget. Ud fra den betragtning, at det er indenfor de fagudvalgs områder de daglige ting, der skal drøftes i handicapudvalget vil sortere, forklarede Jens Erik Jørgensen. jena

[tilbage]

Bent Dalsgaard Pedersen  - Frichsvej 4 - 8600 Silkeborg  - Tlf. 40 88 04 81  - e-mail : post@bentdalsgaard.dk