Gå til forsiden   Forsiden

Mærkesager

Politisk Prioritering eller forvaltningsstyre (september 2006)

Politisk prioritering eller forvaltningsstyre

I forbindelse med den kommende bugetlægning til den nye samlede Silkeborg kommune, blev der som udgangspunkt lagt op til, at der måtte være rimelighed i at vi som Politikere fik mulighed for at omdirigere nogle midler til særligt udvalgte områder, det kunne være børn, ældre eller andre områder af driften som vi politisk, syntes der skulle have ekstra midler tilført, for at sikre fortsat udvikling. Det blev så besluttet, at som udgangspunkt skulle forvaltningen udarbejde et buget grundlag, hvor der først sker en inflationsfremskrivning ca. 4 % og derefter skulle materialet fratrækkes 5 % til den politiske omstrukturering.
Da dette materiale blev fremlagt, blev ligeledes fremlagt forvaltningens konsekvenser, som jo tager udgangspunkt i hvor mange stillinger der skulle fjernes fra de enkelte områder for at dette (95 % buget) kunne hænge sammen og til os som politikere, som inspiration til hvilke felter vi vil prioritere.
Her opstår så det spil og fremføring af at der mangler mange millioner i kassen for at få budgettet til at hænge sammen, det er jo fuldstændigt urimeligt at bruge dette materiale til at skrække organisationer og ansatte i kommunen, da vi jo alle ved at virkeligheden bliver noget anderledes, det må derfor med rimelighed kunne forlanges, at forvaltningens beregninger kun kommer det pollittiske system til kendskab.
Og der gives mulighed for at materialet gennemarbejdes inden pressen fremstiller alle de skrækkelige historier.
For, - vi vil som politikerne jo ikke dræne et system, for at yde en ringere service over for borgeren, men derimod sikre at borgerens skatte kroner udnyttes bedst muligt, og det er derfor vi arbejder hen imod en rationaliserings gevinst, ved at sammen lægge de fire kommuner.
Og ser den enkelte borger på sin lønseddel, er der i dag flere kroner til rådighed end tidligere, - takket være skattestoppet, som sikre en bedre politisk prioritering.

Og fra statens side skal vi jo også huske på, at de har bevilget midler til direkte nedsættelse af forældrebetalingen, samt at vi som vækst kommune også kan se frem til, at der kommer et betydeligt større skattegrundlag i årene fremover, så det ser slet ikke så skidt ud endda.!
Her må vi jo så sige, at den udlignings reform som er lavet kommer Silkeborg kommune til ugunst, men som nævnt har vi et godt fremtidigt grundlag for vækst, som sikre fortsat udvikling på service områderne.
Det kunne jo ligeledes være interessant om vi kunne udvikle området erhvervsmæssigt, således at vi kan komme op på landsgennemsnittet, hvad angår indtægter i selskabs skat.
Men vi må så også være realistiske i forbindelse med en harmonisering, at erkende, at der kan være områder der kommer til at miste resurser, men så må vi jo tage de gode erfaringer fra de kommuner der tidligere har drevet området mest effektivt, det må vi kunne kalde sund Venstre tankegang, i forbindelse med harmonisering.!
Og der, - viste sig jo et stort potentiale, i de udarbejde nøgletal, for de fire sammenlagte kommuner, - så det er masser af muligheder for effektiviseringer.
Se blot på skoleområdet hvor undervisningstiden er meget forskellig og da vil vi som Venstre gerne sikre, at der ikke sker forringelser i forhold til eleverne, men vil gerne effektivisere undervisningstiden til en højere faktor.

Jeg vil derfor gerne arbejde hen imod, at vi som politikere kan få direktionens konklusioner, fremlagt til bearbejdning inden de kommer offentligheden og pressen til kendskab. Dette vil sikre en mere korrekt udlægning af problemerne og det kunne jo være dejligt, at det var politikerne der sætter dagordnen og ikke kommunens forvaltning.
Jeg håber på at vi får et bredt forlig stablet på benene, så vi får det bedst mulige grundlag for at harmonisere servicen inden for alle felter.
Men vi skal huske på at denne proces tager tid, og derfor ikke kan forvente gevinsten fuldt ud hjemtaget det første år.

Af.:
Bent Dalsgaard Pedersen
Amtsrådsmedlem &
Medlem af Sammenlægningsudvalget
Silkeborg Kommune .................2007
Søholt Alle´38
8600 Silkeborg
tlf. 86 80 16 48 bil.tlf. 40 88 04 81
Post@bentdalsgaard.dk / www.bentdalsgaard.dk


[tilbage]

Bent Dalsgaard Pedersen  - Frichsvej 4 - 8600 Silkeborg  - Tlf. 40 88 04 81  - e-mail : post@bentdalsgaard.dk