Gå til forsiden   Forsiden

Mærkesager

Farvel Århus amt (December 2006)

Farvel Århus Amt.
Af Amtsrådsmedlem, Bent Dalsgaard Pedersen

Det er nu tid til at sige farvel til Århus Amt og dette har været forberedt af det politiske system i en længere periode, siden kommunalreformen blev vedtaget i folketinget.
Det viste sig jo ved opgørelsen, at der var god orden i papirerne og at det var en mulig opgave at løse, at få sat vurdering på næsten alle opgaver, som amtet tidligere har beskæftiget sig med.
Det har i det forløbne år været en underlig fornemmelse at skulle træffe beslutningen om noget, som kun havde et kort sigte. Det har jo også vist sig, at der ind i mellem skete nogle ting, som man ikke havde regnet med, eksempelvis, at nogle af de Kommuner som skulle overtage nye institutioner, ikke ønskede at Amtet skulle bygge lige nøjagtig det som Amtet havde forestillet sig.
Men samlet set er det fantastisk, at en så stor organisation, har kunnet lade sig opdele så smertefri.
I de fleste tilfældene, har de enkelte medarbejdere fået opfyldt Deres 1. ste prioritet, om at komme til at virke, enten i en ny kommune, Regionen eller ved Staten. Og det er jo glædeligt at denne proces er gået så godt at de fleste har fået Deres ønske opfyldt.
Det er derfor fantastisk, at der næsten ikke er kommet klager til det politiske system, om at der er opstået problemer i forbindelse med systemskiftet, men at medarbejderne har taget den positive indgangsvinkel, til at denne processen her skulle fungere, - så en stor tak til personalet for dette arbejde. Det bliver jo også spændende at skulle have nye kollegaer, og få et nyt samarbejde til at fungere, så held og lykke med denne opgave.
Det viste sig jo, at Kommunerne tog det store overblik og påtog sig de fleste opgaver, som ikke var for specialiserede.
Der er indgået aftale med Regionen om, at drive nogle af de mest specialiserede tilbud, men ellers bliver det jo hovedsageligt Sygehusene der skal drives her, dog er der afsat midler til Regional Erhvervsudvikling, så som, hjælp til Iværksætteri og en del internationale kontakter der skal plejes.
For at lukke og slukke i Amtet, har der skulle tages stilling til bla. hvorledes skulle en arkivering skulle finde sted, samt hvorledes skulle man sikre at regnskaber bliver afsluttet, på den korrekte måde, det har derfor været nødvendig at tilføre flere midler til brug for indkøb af ekstra arbejdskraft, på de områder der har været hårdest ramt af medarbejder flugt, for der er selvfølgelig medarbejdere der benyttet denne chance til at foretage et skifte.
Politisk har dagsordnerne de seneste måneder, indeholdt forholdsvis mange sager med godkendelse af anlægsregnskaber og ekstra bevillinger for færdiggørelse af besluttede projekter.
Nu bliver det så interessant at følge om overtagende myndigheder, er i stand til at kunne igangsætte driften under nye forhold, lige så ukompliceret, som det har været at opdele og udskille de enkelte enheder under Århus Amt.
Så med disse ord vil jeg ønske alle der er delagtige i dette projekt, held og lykke i fremtiden, med ønsket om at det må blive til glæde at.:
Sige farvel og goddag til noget nyt.


[tilbage]

Bent Dalsgaard Pedersen  - Frichsvej 4 - 8600 Silkeborg  - Tlf. 40 88 04 81  - e-mail : post@bentdalsgaard.dk