Gå til forsiden   Forsiden

Mærkesager

Akutmodtagelse Silkeborg (Marts 2007)

Regionshospitalet Silkeborg
Bevarelse af akutmodtagelse.!!
8. marts 2007, af V - Byrådsmedlem Bent Dalsgaard Pedersen

Sundhedsstyrelsens undersøgelse af hvor mange akut modtagelser der skal være, har sat sindene i kog, da der vurderes at dette kan få negative følger for Silkeborg.
Man kan også med rette stille sig det spørgsmål.? om det er en egoistisk betragtning, i forhold til systemet og dermed også den danske Lægestand, - eller det er et aktiv for den enkelte borger.

Det må jo dog være den enkelt Borger, vi skal vægte højest.

Derfor skal konsekvenser nu vurderes nøje og vi må politisk kræve disse aspekter synliggjorte over for den enkelte borger, inden der træffes nogle beslutninger.
Venstre vil derfor stille relevante spørgsmål, som sikre dette grundlag, og her kan fremføres nogle af dem.

Min påstand er, at der ikke til nu, i debatten har været noget som taler for, at reducere
eksempelvis i Silkeborg og jeg mener, at vor akutmodtagelse er et vigtigt element, for at sikre og udvikle fagligheden blandt personalet.

Det er jo endnu ikke dokumenteret, at færre behandlingssteder giver bedre behandling og så var det måske her, - nu på tide at diskutere, om de danske læger er ved at være så specialiserede, at det går ud over borgerne.
Fordi man ikke bliver behandlet af den korrekte specialist, og derved bliver udsat for, at blive fejlvurderet.

Dette kunne give anledning til at stille spørgsmålet, om det ikke er på tide at få flere læger uddannet, med en bredere almen læge viden. ?

Jeg mener ligeledes at bred faglig viden på Regionshospitalet Silkeborg, er med til at sikre sygeplejerske og SUSO uddannelserne i området, og man kunne godt tænke sig, at i forbindelse med den større kommunale genoptræning af egne borgere, ville kunne styrkes bedre, ved fastholdelse af et bredt funderet sygehus i området.

Ligeledes kunne det også være af betydning for et eventuelt kommende Hospice i det Midtjyske og dermed sikre lægefaglighed til smertebehandling i hjemmet samt i forbindelse med behandling af narkomaner og andre grupper, herunder ældre, der har det svært og ikke har mulighed for længere transport til behandlings steder.

Nedlæggelse af akut beredskabet skal ikke ske for blot at give plads til noget andet, som f.eks. indførelse af Lægehelligkopter, flere læge biler.

Venstre´s kommuneforening Silkeborg, har drøftet situationen og bakker op omkring ovenstående, samt giver sin fulde tilslutning til de grupper som aktivt går ind for bevarelse af et sygehus, med akut modtagelse i Silkeborg.
Venstre har ligeledes aktivt en løbende dialog med Regionspolitikerne.


[tilbage]

Bent Dalsgaard Pedersen  - Frichsvej 4 - 8600 Silkeborg  - Tlf. 40 88 04 81  - e-mail : post@bentdalsgaard.dk