Gå til forsiden   Forsiden

Mærkesager

Arbejdsmarkedspolitik (November 2008)

Nyt fra Arbejdsmarkedspolitikken

Af. Bent Dalsgaard Pedersen
Silkeborg Byråd (V)


Jobcenter Silkeborg er nu etableret i egne lokaler på Drewsensvej og herfra skal den samlede indsats foregå, med kontakten til de ledige og i forhold til erhvervslivet og deres behov for, at få arbejdskraft.
I huset er der ligeledes placeret Ungdommens Uddannelsesvejledning. (UU Silkeborg)
UU Silkeborg har til opgave, at sikre flest mulige unge mennesker uddannelse, når de går ud af folkeskolen og frem til de fylder 25 år. Dette sikre de bedst mulige forhold for at få en uddannelse og ikke falder ud af uddannelsessystemet uden at få den fornødne hjælp til at komme videre.
Jobcentret tager sig ligeledes af de mennesker, der kommer ud af arbejdsmarkedet, enten på grund af sygdom eller anden årsag til manglende arbejde.
Der foregår herfra en afklaring og aktiveringsindsat, så man sikre en hurtig tilbagevending til beskæftigelse.
Jobcentret er politisk underlagt Arbejdsmarkedsudvalget og har et tæt samspil med det lokale beskæftigelses råd (LBR) LBR er sammensat af arbejdsmarkedets parter, Dansk arbejdsgiverforening og Lønmodtager organisationerne FTF, AC, og handicaporganisationerne, Erhvervsrådet og Silkeborg Byråd
LBR har således en tæt kontakt til erhvervslivet og med de økonomiske midler de har til rådighed, kan de lave specielle indsatser for at fremme enkelte områder, såsom indsatsen i forhold til at få et Flexjob.
Der er i øjeblikket et projekt, Net job Silkeborg, som har haft stort held til at styrke samarbejdet og kontakten til det private erhvervsliv, ved indgåelse af Partnerskabsaftaler, som sikre at den enkelte virksomhed, kun har en kontaktperson i jobcentret. Personen hjælper virksomhederne og dets ansatte med afklaring af alle relevante spørgsmål, der opstår i forhold til Jobcentret.
Regeringen har netop besluttet i forbindelse med den nye finanslov, at fra den 1. August 2009, skal kommunerne overtage den samlede indsats på beskæftigelsesområdet. I dag er jobcentrene organiseret med en statslig del for de forsikrede og en kommunal opdeling, som nu bringen under fælles ledelse. Der bliver herudover en Regional forankring, som laver statistisk materiale til fælles brug for kommunerne, samt forankre den af regeringen førte politik til kommunerne.

Jeg ser frem til at denne model bliver virkelighed, for dermed bliver det politiske systems kendskab til hele området betydelig større og vi som byråd, kan derfor bedre agere heri. Dette stiller dermed, også større karv til den politiske fokus der skal være på området, som vi i Venstre er klar til at synliggøre.
En udfordring der i øjeblikket forstærkes af den økonomiske krise, der er på verdensplan.


[tilbage]

Bent Dalsgaard Pedersen  - Frichsvej 4 - 8600 Silkeborg  - Tlf. 40 88 04 81  - e-mail : post@bentdalsgaard.dk