Gå til forsiden   Forsiden

Mærkesager

Uddrag af indlæg som spidskandidat for Venstre (Oktober 2008)


Spidkandidat tale & Sundheds politik1 Personlig

Tak for muligheden for at være tilstede her i aften, Tak for den Demokratiske proces som Vælgerforeningen har valgt.

Vi skal med denne proces finde en som kan stå i spidsen for Venstre
Altså skal vi finde en, med et lederpotentiale, som kan lede Venstre´s ny hold, mod politiske synlig mål i Silkeborg kommune

Jeg har lyst til at påtage mig opgaven

1 Jeg kan hurtigt omlægge min arbejdsindsats
2 Jeg har tid & lyst til at arbejde med Politik
3 Jeg kan lede og give andre mulighed for at bidrage til et fælles mål
4 Jeg har Politisk erfaring, og dog ikke mere end jeg er forandrings parat.

Derfor, vurderer jeg at hav gode muligheder i det Politiske landskab der tegner sig efter et valg.
En stor udskiftning blandt nu siddende politikere.


Strategi for ledelse af gruppen

Jeg vil bruge min indsats på udnyttelse af alle kompetencer i gruppen.
Fortsætte det gode samarbejde der er blevet i gruppen
Sikre synlighed af de tiltag som har rod i Venstre

Når Venstre vinder valget.

Vil jeg synliggøre nogle af de mange positive historier der sker i Vores kommune

Jeg vil sikre at der stilles krav til administrationen om at følge politiske beslutning til dørs,
1 Køb salg af ejendomme
2 Sagsbehandlingen indbygges en anden Kultur, som sikre borgerne føler sig godt betjent
3 Der er simpelthen for mange klager på sagbehandling, såvel Job, sygeDP, sagbeh. af bygge / landbrug sager

Arbejdsmarkeds området


Det felt hvor jeg er en del af

Endelig, 1 august 2009, ren kommunal Politisk opgave, som overordnet styres af det lokale LBR og fagudvalget, samt overvåget at et fælles regionalt forum, som sikre kotrol af Regeringens politik, samt laver analyseredskaber til fælles brug.


Sundhedspolitikken.

jeg er selvfølgelig nødt til at tage udgangspunkt i den politik Venstre er en del af på dette område

HJH formandskabet i ÆLSU
Sten Vindum og Jeg har delt perioden efter Ellas afgang

Politikken er højaktuel, da der skal være en konference på tirsdag om virkningerne indtil nu

Derfor faktuelle tiltag som der er lavet handleplan for

Silkeborg Kommunes Sundheds handleplan 2009 til 2011

Se plan over indsatser evt på Silkeborg kommunes hjemmeside, under Sundhedspolitikken.

Min Højeste prioritet.

Sundheds fremme for børn og unge

Høj prioritering af samarbejdet med praktiserende læger

For ældre området, sund kost til rimelig pris


Hvis jeg kort skal berøre Socialområdet, vil jeg arbejdet for optimering af tilbudene til Handicappede.

Ved korrekte tilbud og effektiv drift af institutionerne

Valgledelsen har lavet forundersøgelser af kandidater.

Mine Scorer

Den effektive organisator

I gang sætteren

Den favnende, der kan lytte til alle argumenter.

Med de kvaliteter i bagagen, Glæder jeg mig til at få mandat til opgaven

Bent Dalsgaard Pedersen


[tilbage]

Bent Dalsgaard Pedersen  - Frichsvej 4 - 8600 Silkeborg  - Tlf. 40 88 04 81  - e-mail : post@bentdalsgaard.dk