Gå til forsiden   Forsiden

Mærkesager

Tale til spidkandidat for Venstre 2008 (November 2008)

Tale til Spidskandidat Venstre 2008
27-11-2008 13:15

Godaften.! - kære venstre medlemmer, tak for jeres interesse for valget af ny leder til Venstres gruppe, tak fordi.! i er mødt talstærkt op for at finde den leder, der får muligheden for, sammen med det nye venstrehold, - til valget november 2009
at synliggøre, at det er Venstre, - der skal stå i spidsen, for er en ny borgerlig ledet kommune, - i fællesskab med vore borgerlige venner.

Overskriften på min tale er.: De tre V - er
Velfærd - vilje – Vision

Vældfærd

Jeg vil sammen med Venstres Byrådsgruppe være garant for, at det skal være godt, at være borger i Silkeborg,
En kommune der er god at leve i.
En kommune der er stærk på sin kernedrift, som.:
Børnefamiliers vilkår, - daginstitution, Skoler, Haller til fritids og skole formål
Ældres ret til pleje og omsorg, samt en god mad. !
Omsorg for Socialt dårligt stillede, - her tænker jeg bla. på bevarelse af væresteder i lokalområderne
Tilbud af høj kvalitet til mennesker med, en eller anden form for, funktionsnedsættelse

Begreber som god borgerservice, bør være den naturligste ting i denne kommune,
altså, - at når en borger henvender sig til kommune for at få løst en opgave, eller problem, -skal borgere følges gennem systemet til han / hun kommer ud med et resultat, så borgeren føler sig godt behandlet og er stolt af at være borger i Silkeborg
Men. !
Fokus skal der også være på Økonomien, - det kan ikke passe, at vi, som over de sidste to drift år. - bruger 500 mil kroner mere af borgernes penge.

Og der så hele tiden skal lyde besparelser, besparelser, besparelser. !!

så derfor, - skal vi synliggøre. !

Hvad vi bruger pengene til og hvordan vi vil lave gennemgribende undersøgelser, -
som sikrer en, effektiv drift af kommunen.

Jeg vil Sikre –
mest mulig ansigt til ansigts tid.! i undervisning og på vore institutioner - tilstrækkelig hænder i hjemmeplejen, så vi sikre omsorgen for de ældre.
En effektiv centraladministration

Dermed giver vi plads til fornyet investeringer i den vækstkommune, som vi kan rose os af.!! - at vi er, - som en af de få, i Danmark. !
Vilje

I skal i aften træffe et valg om hvem der skal stå i spidsen for Venstre.

Som kan være med til at skabe, en Silkeborg kommune i balance

En Silkeborg kommune, der sikre og fastholder udvikling i landområderne
Et Silkeborg der sikre muligheden, for udvikling af handelslivet i de bynære områder
Også - i omegns byerne.

En politik som jeg gerne vil stå i spidsen for.!

Venstre har i dag stor indflydelse, !
men i skal være med til at sikre grundlaget for en, - endnu større indflydelse ved næste valg,
og det mener jeg der er gode muligheder for, som det politiske landskab tegner sig nu.

De politiske mål / overskrifter, som Venstre skal vinde næste valg på,
finder vi efterfølgende sammen med V-gruppen, og venstres organisation

Det glæder mig at venstre vælgerforening har valgt, at lade denne demokratiske proces med at finde spidkandidaten, forme sig på denne her måde. - Det er liberal politik.!
At lade medlemmerne bestemme.

Jeg vil skabe grundlaget for, at alle i Venstres gruppe vil føle ejerskab til visionen i venstres politik og jeg vil fastholde kvalitet i ledelsesarbejdet.

Jeg har erfaring i at lede en gruppe. (tidligere form. DA, elinstallatørerne, Selvstændig ejerleder af virk.28 År)
En bekræftelse, som venstres valgledelse med Deres undersøgelse, har bekræftet rigtigheden af.

Jeg brænder for venstres politik.
En politik som sikre, - den enkelte borgers mulighed for frie valg og understøtter
effektiv udnyttelse af det, som den enkelte borger bidrager med i form af skat.
Vældfærd, frem for systemerne
Derfor kan jeg gøre en forskel


At stemme på mig er det samme som, at sikre, at der bliver mulighed for lige Venstre repræsentation, i alle områder af vor kommune.

Venstre stemmerne i uden for byområderne, er sikre stemmer som vi skal pleje,
Men den store opgave bliver at fastholde og styrke de mange Venstre stemmer der også ligger i Silkeborg


Så mit råd til jer er.!
Stem på kandidaten fra Silkeborg Venstre vælgerforening, for her skal de fleste stemmer hentes den. 17. november 2009.

Derved sikrer i den størst mulige repræsentation fra alle områderne af Silkeborg kommune.

Forstå mig ret, -
I aften finder vi lederen
I morgen arbejder vi for at skabe grundlaget for en borgerlig ledet kommune.

Den kommende leders fornemmeste opgave er, at profilere og markedsføre venstres politik

Begreber som jeg vil være garant for, jeg vil lave ejerskab til hele V gruppen og dermed få en begejstret Venstre gruppe.
Så det ser ikke så dårligt ud, Venstre skal og vil turde. , - vise vejen –

vision
Min vision er !

Borgeren i centrum.!
Et godt erhvervsklima.! - mit politiske kerneområde
• Det er her, der skabes et betydeligt skattegrundlag
• Jeg vil sikre, at enhver henvendelse om til Silkeborg Kommune om erhvervsudvikling, vil ske i et samarbejde med Borgmesteren.

Herigennem at styrke og synliggøre Silkeborg kommune, som en erhvervsvenlig kommune

Jeg vil arbejde på at synliggøre Venstre politik og Venstres mærkesager


Nu skal i træffe jeres beslutning.

Jeg har truffet min beslutning, i samråd med min familie og jeg har lyst til at arbejde for venstres synspunkter og holdninger.

Jeg er den effektive organisator, har økonomisk flair, fra det private erhvervsliv og har evnen til at skabe resultater, sammen med andre.

Det var de ord jeg har valgt at sige til jer.
Skulle nogen være i tvivl.?

Er mit navn. Bent Dalsgaard Pedersen, og jeg er klar til en lang politisk indsats for venstre

Tak fordi i lyttede - tak for ordet.![tilbage]

Bent Dalsgaard Pedersen  - Frichsvej 4 - 8600 Silkeborg  - Tlf. 40 88 04 81  - e-mail : post@bentdalsgaard.dk