Gå til forsiden   Forsiden

Mærkesager

Ny kommunal arbejdsmarkeds politik (juli 2009)

Arbejdsmarkeds Politikken i Silkeborg


En ny måde at håndtere området på træder i kraft fra 1. august, hvor vi kommunal politisk får det fulde ansvar for arbejdsmarkedsområdet i Silkeborg kommune. En opgave som jeg ser frem til som et godt aktiv for området

Det stiller nogle udfordringer til Jobcentrets ledelse, som iøvrigt er relativ ny og tilpasset efter til den nye struktur.
Vi vil nok se et udspil derfra inden længe, på en ny ledelsesstruktur for centret som helhed

Det stiller nogle ny udfordringer lokal politiske.

Vi skal synliggøre hele det område, så de forsikrede og ikke forsikrede borgere, der er arbejdssøgende, kan opnå og få den optimale viden i Jobcenter Silkeborg for at komme videre

Her skal ind tænkes, såvel opkvalificering af ledige til nye arbejdsområder, såvel som inden for de områder hvortil de har en uddannelse.
Der skal sikres at der til stadighed er en dialog mellem virksomhederne, og det offentlige, så man kan bruge en evt. arbejdsløshedsperiode til at kvalificere den arbejdskraft som virksomhederne har brug for og efterspørger.
Et arbejdsmarked er jo dynamisk og i stadig bevægelse mod nye mål konstant.

Alle værktøjerne som kan tilbydes den arbejdssøgende borger, vil nu blive sammentænkt og dermed gøre arbejdsmarkedsområdet, mere synlig i lokalsamfundet. Derfor har vi, som politikere på området, en stor opgave at skulle løfte.

Derfor er jeg af den opfattelse at vi som politikere får et større medansvar på området.
Da der lovgivningsmæssigt i fremtiden stilles krav til, at der bliver et politisk formandskab i Det lokale beskæftigelsesråd (LBR), vil dette i sig selv, stille store krav til synlighed i dagspressen

Dermed nedvurderer jeg på ingen måde LBR i sin nuværende arbejdsform og sammensætning, men gør blot opmærksom på nogle nye problemstillinger, som stiller store krav til den nye Politiske verden.
Altså — at vi sikre LBR som en part der rådgiver og er medbestemmende til at sætte fremtidens pejlemærke på området, for at dette kan ske fyldets, er det vigtigt, at arbejdsmarkeds parters synspunkter repræsenteres og synliggøres med Deres holdninger, - Dermed sikres den bedste indsats på området, trods samfunds konjekturer

Den kraftige forøgelse af ledige, som vi ser i øjeblikket, som især rammer unge under 30 år og dem der har kortere uddannelser, kræver en særlig indsats, så vi ikke som tidligere kommer til at stå med nogle årgange og bestemte gruppe som har svært ved, at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Jeg ser frem til, at når det nye byråd er sammensat og skal konstituerer sig, formegentlig i nogle anderledes udvalg en dem vi ser i dag, at der så må blive en tættere kobling mellem arbejdsmarkedsområdet og den Erhvervs politiske indsats.

Et godt eksempel på rigtigheden i dette er jo, at Erhverv Syd (Knudlund området) overvejer kollektiv indmeldelse i Erhverv Silkeborg, for opnåelse at den bredeste og bedste indflydelse på området. Dog uden at de tilsidesætter de lokale interesser.


Bent Dalsgaard Pedersen (V)
Næstformand i arbejdsmarkedsudvalget


[tilbage]

Bent Dalsgaard Pedersen  - Frichsvej 4 - 8600 Silkeborg  - Tlf. 40 88 04 81  - e-mail : post@bentdalsgaard.dk