Gå til forsiden   Forsiden

Mærkesager

Venstre til valg 2009 (oktober 2009)

Kære V-vælger

Af elinstallatør Bent Dalsgaard Pedersen, Silkeborg

Efter at havde siddet for Venstre i Århus amtsråd i 5 år, samt nu den sidste periode i byrådet i Silkeborg kommune, er det mig en glæde, at bede om jeres stemme til endnu at få et mandat, til de næste fire år i byrådet.
Det politiske arbejde er interessant, fordi - der kommer synlige resultater, af de beslutninger som der træffes. Jeg har i disse perioder beskæftiget mig med, - beskæftigelse og erhvervs området, samt ældre / sundhed og det sociale område. Alle felter hvor der er blevet afsat markante Venstre holdninger.
Det signaleres ofte, at Venstre ikke er synlig nok i den førte politik, men her skal man huske på, at det er Venstre der sidder for bordenden i tunge udvalg og dermed også har en reel stor indflydelse på resultaterne, som jeg syntes vi kan være godt tilfredse med.
Det skal dog ses i lyset af, at vi i denne periode har været i opposition.
Jeg håber derfor, at i som venstre medlemmer vil være med til at udbrede Venstre´s synspunkter og få så mange vælgere som muligt til at stemme på en person fra venstre listen. Husk. ! det er vigtigt at agitere for, at man afgiver sin stemme personligt, da det sikre de fleste mandater til Venstre og giver den bedste balance i hele kommunen.
Jeg brænder for venstre´s synspunkter og vil kæmpe for at de føres ud i livet, i Silkeborg kommune, ved at prioritere de økonomiske midler, der er til rådighed på forsvarlig vis. Vi kommer ikke uden om, at det handler om, omprioritering af midlerne (skattestoppet er vigtigt) og for at dette kan ske, skal der udføres et politisk håndværk, som tager hensyn til borgerlige synspunkter, så valgfriheden prioriteres højt for det enkelte menneske og den svageste sikres bedst muligt.
Min vision er at skabe en kommune med politisk nærdemokrati, en ansvarlig prioritering af økonomien, samt en erhvervs og beskæftigelses politik der samler Silkeborg, dette danner grundlaget, for de politiske kerneområder som en kommune skal løfte, - på børn, unge og ældreområdet
Se mere om mit arbejde på www.bentdalsgaard.dk og sæt dit kryds ved nr. 8 på liste V. så vil jeg sikre, at der føres synlig venstre politik.


[tilbage]

Bent Dalsgaard Pedersen  - Frichsvej 4 - 8600 Silkeborg  - Tlf. 40 88 04 81  - e-mail : post@bentdalsgaard.dk