Gå til forsiden   Forsiden

Mærkesager

Må vi så få, god takt & tone. (Oktober 2009)


Arbejdsmarkedsudvalgets formand og LO´s uenighed om jobsamtaler
Formanden for LO Viggo Tinggård og formanden for arbejdsmarkedsudvalget (AMU) debatterer i Midtjyllands avis den. 14. oktober, rigtigheden i nogle statistiske tal som stammer fra en undersøgelse foretaget at Dansk Arbejdsgiverforening.

Sammenlægning af den statslige og kommunale beskæftigelses indsats er sket for ganske kort tid siden. Sikkerheden for at der er et godt talmateriale, at vurdere de nye jobcentres effektivitet på, kan jo først fremgå efter en given periode, når man samkører to enheder.

Selvfølgelig skal der komme indspark ude fra, herunder også kritik af en udført handling, det er jo ofte deraf en ny handling udspringer, hvilket kan give anledning til nye målemetoder og effektivisering.

Lønmodtager organisationer FTF og AC føler sig sat uden for beslutningsprocessen, som fremført i åbent brev til byrådet.
Når dette sker, - har AMU som det politiske fundament som helhed, en opgave i at samle og lytte på, så alle parter føler et medejerskab. Det er ikke givet at alle syntes beslutningen er rigtig.

Derfor Erling Prang, den går ikke med at anklage LO for at gå DA´s ærinde.
Vi har alle det samme mål i arbejdsmarkedsudvalget, nemlig at sikre et godt erhvervs og beskæftigelsesklima, så de får den kvalificerede arbejdskraft som de har brug for,
til glæde for hele erhvervslivet samt alle parter der nyder ansættelse her

Så Job Center Silkeborg må i arbejdstøjet og give den fuld gas inden for rammerne, for at fremme
beskæftigelsesindsatsen bedst muligt
Vi i AMU skal sætte den politiske kurs, så de kan nå Deres mål

Den går ikke igen, med blot at sige der er få midler i forhold til udviklingen,
Disse værktøjer skal klargøres i gode tider og vi politiker skal løbende prioritere indsatsen
Og sætter målet. Dette har vi i øvrigt også har gjort mange gange i indeværende periode, opgaven er blot blevet større efter, at arbejdsmarkedsområdet er blevet et fuldt kommunalt ansvar.
Så det kræver, som jeg før har sagt og skrevet, stor politisk bevågenhed.

Som næstformand i AMU vil jeg gerne her tilkendegive, at jeg arbejder for at
alle parter, der er berørt i beskæftigelsesindsatsen bliver hørt.

Bent Dalsgaard Pedersen
Næstformand i AMU
Byrådsmedlem og kandidat på
Venstre´s liste nr.8 til byrådsvalget.


[tilbage]

Bent Dalsgaard Pedersen  - Frichsvej 4 - 8600 Silkeborg  - Tlf. 40 88 04 81  - e-mail : post@bentdalsgaard.dk