Gå til forsiden   Forsiden

Mærkesager

Politisk handlekraft & nærdemokrati (November 2009)

Med den seneste tids debat om Silkeborg har Danmarks bedste nærdemokrati elle ej, vil jeg gerne her slå fast, at dette er vi godt på vej til. Nærdemokratiudvalget fik og påtog sig opgaven med at sikre grundlaget for og igangsatte mange af lokalrådene, som er etableret og pænt dækkende for hele kommunen.
Nu er det så op til rådene at fastholde fokus på de spørgsmål, der løbende opstår i lokalområderne, her tænkes også på de politiske beslutninger der skal træffes i byrådet, som har betydning for et område, så lokalrådene hermed føler, at de kan bidrage til debatten og bliver hørt med Deres synspunkter. Med afsatte resurser i form af et sekretariat til at yde service over for lokalrådene, sikre vi det bedste grundlag for, at rådene er et talerør som også føler, de kan komme til orde. Her er det, at kontakten mellem borgerne og det politiske arbejde i byrådet, nu rigtigt skal vise sin styrke og dermed siger jeg, at her skal Politikerne på banen i forhold til borgerne og lokalrådenes arbejde, så vi ikke skal blive med at høre på, at afstanden mellem borger og politiker er blevet større efter sammenlægningen. Jeg forventer, at vi efter næste byrådssamling kan bryste os af, at nu har vi fået borgernære politikere og dermed kan sige, at vi har fået et af Danmarks bedst fungerende politiske nærdemokratier, i forhold til borgerne i Silkeborg kommune.
Så husk, når du skal sætte dit kryds på tirsdag og du stemmer personligt, så sikre du også dit medansvar for indflydelse.


Bent Dalsgaard Pedersen
Silkeborg
Byrådsmedlem og kandidat på
Venstre´s liste nr. 8


[tilbage]

Bent Dalsgaard Pedersen  - Frichsvej 4 - 8600 Silkeborg  - Tlf. 40 88 04 81  - e-mail : post@bentdalsgaard.dk