Gå til forsiden   Forsiden

Mærkesager

Erhvervslivet er grundlag for vældærd (November 2009)

Erhvervslivet er grundlag for vældfærd.

Silkeborg står over for en kraftig vækst i forbindelse med etablering af motorvejen inden år 2016, samt etablering af psykiatriens hus ved hospitalet i Silkeborg, samlet investeringer på mange millioner.
Samt renovering af folkeskolen og udbygning af øvrige kommunale institutioner, opgaver der styrker erhvervslivet i og omkring Silkeborg og som kan skabe fundamentet for, at vi i vort område vil opleve, at vi står lige midt i en vækstorkan. Når dette er sagt, vil jeg i Byrådet arbejde for, at vi får de bedste betingelser for, at erhvervslivet generelt har gode vilkår for vækst, så vi også kan tiltrække virksomheder til at etablerer sig i området. Dette gøres ved at sikre, udbygnings muligheder i forbindelse med det vejnet der bliver etableret, samt sikre en sagsbehandlingstid i kommunen, som vi kan være bekendt og som til vores omverden vil signalere handlekraft.
Med dette som grundlag, vil vi som borgere i Silkeborg opleve at vældfærden ikke stagnere, men udvikler sig i de kommende år.
En stemme på Bent Dalsgaard, vil arbejde for at føre dette ud i livet, så vældfærden sikres.
Stem på en person med rødder fra erhvervslivet ind i Silkeborg Byråd


[tilbage]

Bent Dalsgaard Pedersen  - Frichsvej 4 - 8600 Silkeborg  - Tlf. 40 88 04 81  - e-mail : post@bentdalsgaard.dk